Laskentapalvelut

 

"Laskentapalveluilla faktaa argumentoinnin tueksi."

 

 
014-analyze.png

LASKENTAPALVELUT

Toimitiloihin ja palveluverkkoihin liittyy usein kehittämistarpeita, joiden päätöksiä on vaikeaa saada aikaan. Laskentapalveluilla tuotetaan faktoja, jotka helpottavat vaihtoehtojen vertailua, ratkaisuista keskustelua ja päätöksentekoa. Yhteistyössä kuntien kanssa olemme kehittäneet laskentapalveluita havaitsemiimme tarpeisiin, tavoitteenamme selkiyttää monimutkaisia ilmiöitä. Pyrimme laskentaa sisältävissä palveluissa läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen: käymme lähtötiedot, laskentamenetelmät ja -parametrit läpi asiakkaittemme kanssa ennen laskennan aloittamista. Kun asiakas saa loppuraportin, hän myös ymmärtää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet laskennan lopputulokseen.

 


Arvon - ja vuokranmääritys

Arvon- ja vuokranmäärityspalvelut tuottavat rakennuksille sisäisen vuokran määrityksessä tarvittavat arvotiedot sekä sisäiset vuokrat.

Arvotietojen määrittäminen edellyttää kohteiden inventointia saatavilla olevien lähtötietojen sekä kohdekatselmointien avulla.

Arvon- ja vuokranmäärityksen sivutuotteena muodostuu helposti omaksuttava yleiskuva kunnan rakennuskannasta, sen kunnosta ja korjaustarpeista.

Kapasiteettiselvitykset

Kapasiteettiselvitys on kehittämämme palvelu, joka selvittää, mikä on kunnan koulutilojen mahdollistama optimaalinen oppilasmäärä kussakin koulurakennuksessa.

Oppilaskapasiteetin määrittely perustuu koulujen opetustilojen lukumäärään, laajuuteen ja käytössä olevaan tuntijakoon. Kapasiteetit määritetään kouluasteittain ala- ja yläkouluille sekä lukioille omilla laskentamenetelmillään. Kapasiteettitarkastelun lopputuloksena on luotettava ja vertailukelpoinen raportti koulujen oppilaskapasiteeteista, täyttöasteista ja vapaista oppilaspaikoista.

Kapasiteettitarkastelu auttaa kuntaa tunnistamaan vapaan oppilaskapasiteetin, alueelliset tilatarpeet sekä heikolla täyttöasteella toimivien koulujen poistamismahdollisuudet.

 

Tilatarpeen määrittäminen

Tilatarpeen määrittäminen on tilahankkeen talousohjaamisen tärkein väline. Mitoittamisen lähtökohtana tarvitaan ymmärrys tilojen toiminnasta, käytön tarpeista, käyttöasteista sekä toiminnan tulevasta kehityksestä.

Olemme kehittäneet mitoitusmenetelmiä varsinkin koulujen tilatarpeen määrittämiseen. Lähdemme opetustilojen tilatarpeen määrittämisessä parametreista, jotka varmistamme tilojen käyttäjältä. Tämän jälkeen tilat mitoitetaan tuntijaon, ryhmäkokojen, tavoiteltavan käyttöasteen ja muiden parametrien perusteella tilaajalle optimaalisiksi. Tilatarpeen määrittämisen tukena on pitkä kokemuksemme opetustilojen suunnittelusta.

Kustannuslaskenta

Kustannussuunnittelu ja -laskenta ovat konsultointipalveluihimme liittyviä tukipalveluja.

Hankesuunnittelutehtäviin liittyvissä tilapohjaisissa kustannuslaskelmissa käytämme alihankkijaa.

 

 

Elinkaarikustannuslaskenta

Kun vaihtoehtoisia ratkaisuja vertaillaan, on vaikutukset kunnan talouteen järkevää selvittää elinkaarikustannuslaskennan avulla.

Elinkaarilaskennassa kohteen aiheuttamia kustannuksia tarkastellaan esimerkiksi 30 vuoden ajalta, sisältäen ylläpidon kustannukset ja mahdolliset korjaus- tai laajennusinvestoinnit, väistötila- ja purkukustannukset sekä mahdolliset realisointikustannukset.

Elinkaarikustannustarkastelu antaa pelkkiä investointitietoja laajemman kuvan vaihtoehdon taloudellisista vaikutuksista.