Hankintapalvelut

 

"Hankintapalvelu on asiantuntijapalvelu, jonka tavoitteena on tilaajan avustaminen tilojen hankinnassa, hankintamenettelyn valinnassa ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa."

 

 
009-goal.png

HANKINTAPALVELU kuvaa tilahankkeen teknisen ja toiminnallisen vaatimustason, hankintatavan, rakennustavan sekä toteutustavan tarjouspyyntövaiheen käynnistämistä varten. 


Hankintakilpailutukset

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät sekä muut julkisen sektorin hankintayksiköt tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkisissa rakennushankinnoissa tarvitaan hankintamenettelyn osaamista.

Autamme hankintayksiköitä tekemään mahdollisimman taloudellisia hankintoja. Palvelumme varmistaa urakkatarjoajien tasapuolisen kohtelun ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. 
Valintaperusteita ovat kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous.

 

 

 

Hankinta-asiakirjat

Kilpailutuksessa palveluumme kuuluvat muun muassa

  • rakennustapaselostuksen laatiminen
  • tilakorttien laatiminen
  • hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalle
  • kaupallisten asiakirjojen laatiminen
  • teknisten asiakirjojen liittäminen tarjouspyyntöön
  • tarjousten arviointi, pisteytys ja päätöksen valmistelu