Hankesuunnittelu

Tavoitteena asiakkaan tilatarpeen
kokonaisedullinen ratkaiseminen.

                                                        

  Hankesuunnitelma

  • määrittää tilahankkeen kunnallista päätöksentekoa varten
  • määrittelee hankkeen laadun, laajuuden, toteutustavan ja kustannustason
  • on tilaajan tukena vaihtoehtoisten ratkaisujen laatimisessa ja vertailussa
  • kuvaa hankkeen toteutuksen tehtävät, tarvittavat lisäselvitykset, päätökset sekä eri toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen
  • kokoaa hankkeen keskeiset lähtötiedot, tarpeet ja -tavoitteet eri toimijoita kuuntelemalla

  Hankesuunnitelma sisältää:

  • tilahankkeen yleiskuvauksen
  • lähtötiedot ja tarpeen määrittelyn
  • toteutustavan ja -aikataulun
  • rakennuspaikan, tontin ominaisuuksien ja tontinkäytön tarkastelun
  • tekniset ja toiminnalliset tavoitteet
  • kaupunkikuvalliset tavoitteet
  • huonetilaohjelman
  • laatutavoitteet
  • kustannusarvion ja rahoitusmuotojen vertailun
  • tarvittavan viitesuunnitelma-aineiston

  Hankesuunnitelma kannattaa tehdä kun

  • tilahanke on käynnistymässä
  • tarvitaan lisää tilaa
  • tilojen korjaus on ajankohtainen
  • tilan käyttötarkoitus on muuttumassa
  • tilojen toimivuutta halutaan parantaa