Arkkitehti- ja tilasuunnittelu

Toiminnallisilla tiloilla parempaa
tuottavuutta ja hyvinvointia.

011-design-green.png

Työympäristösuunnittelu

 • tukee organisaation siirtymistä uuteen toimitilaan
 • huomioi uudistuvat työtavat
 • tehostaa tilankäyttöä
 • tuottaa tilakonseptin ja tilaluonnoksen
 • voidaan täydentää toteutussuunnitelmaksi
 • luo edellytykset toiminnan tuottavuuden kehittymiselle
 • kokoaa tilatarpeet ja -tavoitteet tilatarvekartoituksella (inventointi, käyttäjäkysely, haastattelut, työpajat)

Tilamuutos

 • muuttaa tilojen käyttötarkoitusta
 • tehostaa tilankäyttöä ja parantaa toimitilan toimivuutta
 • kokoaa tilatarpeet ja -tavoitteet tilatarvekartoituksella
 • tuottaa tilakonseptin, tilaluonnoksen ja kustannusarvion
 • täydentyy toteutussuunnitelmaksi arkkitehti- ja sisustussuunnittelulla

Sisustussuunnittelu

 • tuottaa toiminnallisesti, teknisesti ja visuaalisesti laadukkaan käyttöympäristön
 • kokoaa tilatarpeet ja tavoitteet tilatarvekartoituksella
 • sisältää materiaali-, väri- ja kalustesuunnittelun
 • tuottaa tilakonseptin, tilaluonnoksen, huonekortit ja työpiirustukset toteutussuunnittelua varten

Arkkitehtisuunnittelu

 • tuottaa tilaaja- ja käyttäjälähtöisen toimivan rakennussuunnitelman
 • tukee tilaajaa tavoitteiden asettelussa sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen laatimisessa ja vertailussa
 • sisältää rakennuspaikan ominaisuuksien tarkastelun
 • tuottaa luonnokset, lupa-asiakirjat, toteutussuunnitelmat
 • huomioi myös aikataulu- ja kustannustavoitteet