Kiinteistökonsultointi

"Mikä on päiväkotien kunto?"
"Miten peruskorjaukset priorisoidaan?"
"Paljonko kouluissa on vapaita oppilaspaikkoja?"
"Voiko organisaatiomme säästää poistamalla vähäisellä käytöllä olevia  tiloja?"

001-vision-edit1.png

Organisaatioiden tilahallinnot käsittelevät kysymyksiä, joihin on vaikeaa antaa nopeita vastauksia. Luotettava vertailutieto tukee kiinteistöistä käytävää keskustelua ja helpottaa päätöksentekoa. 

Tilakonsulttien avulla organisaationne pystyy muodostamaan toimitiloista kokonaiskuvan. Palvelumme tuottaa faktat päätöksentekoa varten luotettavasti. Palvelumme on kehitetty erityisesti kuntien tilahallinnon tarpeisiin, strategisen päätöksenteon tueksi.

Avullamme organisaationne pystyy muodostamaan kokonaiskuvan mm:

  • toimitilojen teknisestä kunnosta

  • korjaustarpeesta

  • laadullisista ominaisuuksista sekä

  • palvelukapasiteetista ja kuormitusasteesta


014-analyze-edit1.png

Laskentapalvelut

Arvon- ja vuokranmääritys
Kapasiteettiselvitykset
Tilatarvemääritys
Kustannuslaskenta
Elinkaarikustannuslaskenta

006-profit-edit1.png

Strateginen suunnittelu

Palveluverkkosuunnittelu
Salkutukset
Kiinteistökartoitukset


009-goal-edit1.png

Hankintapalvelut

Hankintakilpailutukset
Hankinta-asiakirjat012-connection-edit1.png

Muut asiantuntijapalvelut

Koulutukset