Virenojan koulun laajennuksen hankesuunnitelma

virenojankoulu.png

Hankkeessa vuonna 1992 rakennettu 3-perusopetusryhmäinen alakoulu laajennettiin 6-perusopetusryhmäiseksi. Koululuokkien lisäksi laajennettavaan osaan varattiin luokkatila yhdelle esiopetusryhmälle. Hanke piti sisällään koulun uudisosan rakentamisen sekä vanhaan osaan tehtävät muutostyöt. Hanke ei sisältänyt vanhan osan peruskorjaamista. 

Virenojan koulun laajennusosan koko on 397 hym2 ja vanhan osan 723 hym2. Uuden laajennetun koulun teoreettinen oppilaskapasiteetti on 130 oppilasta. Pohjoispuolelle rakennettiin lisäautopaikat, 7 kpl. Laajennuksen rakentaminen kohdistettiin tontin koillisosalle viiteluonnoksen mukaisesti. Tontilla oli voimassa oleva Keskusta-Virenoja osayleiskaava. 

Piha-alueelle rakennettiin telineillä varustettu murskepintainenpolkupyöräparkki n. 80 polkupyörälle. Osa polkupyöristä pyrittiin sijoittamaan tontin pohjoisrajalla olevan kevyenliikenteenyhteyden läheisyyteen; loput sijoitettiin liikuntasalin länsipuolelle.