Vihdin Yhteiskoulu ja suurkeittiö

Laajuus: vanhat tilat noin 6 850 brm2, laajennus noin 2 400 brm2
Sisältö: 6-sarjainen yläkoulu 6 – 9 lk
Tilaaja: Vihdin kunta

Vihdin yhteiskoulun hankesuunnittelu sisälsi vanhojen tilojen perusparannuksen sekä laajennuksen, johon sijoitettiin opetustiloja, ruokala ja laitoskeittiö. Työ jatkui yläkoulun aineopetustilojen toteutuksen vaihtoehtotarkastelulla.