Tuusulan kunnantalon työympäristöselvitys

tuusulan_kunnantalo.png

Työympäristöselvitys käynnistettiin inventoimalla hallintokunnittaiset työprofiiliselvitykset. Haastatteluissa kartoitettiin nykyiseen työntehtävään liittyviä ominaisuuksia sekä tilatarpeita. Inventointiohjelmalla kerättiin tietoa työajan jakaantumisesta eri työtehtäviin, kommunikointia, työn häiriötekijöitä sekä työympäristön kehittämistoiveita. Materiaalia kerättiin haastatteluin ja sähköisin lomakkein. Selvitys muodosti myös lähtökohdan kunnantalon tilankäytön ohjelmoinnille myöhemmässä hankesuunnitteluvaihteessa.

Työprofiiliselvityksen perusteella tehtiin analyysit sekä johtopäätökset tiloihin, työskentelyyn ja sisäisiin yhteyksien toteutumiseen liittyen. Johtopäätösten jalostamisessa tilakonseptia varten sovellettiin Workplace Management -menetelmää, jonka tavoitteena on tehostaa yrityksen tai organisaation toimintaa. Workplace Managementin lähtökohtina ovat sosiaaliset, fyysiset sekä virtuaaliset näkökulmat, jotka yhdessä luovat tehokkaan työympäristön. Tilasuunnittelun tuloksena saatiin työympäristösuunnitelma, joka jakaantuu Front- ja Back Office tiloihin.