"Mitä jos koulutila toimisi paremmin, olisi viihtyisämpi ja maksaisi vähemmän?"

 
 

TILATEHO- pilotti

Enemmän oppilaita ja parempaa viihtyvyyttä samoihin neliöihin - kapasiteettia nostamalla!

Tilakonsultit on mukana Espoon älykkäät oppimisympäristöt/ 6Aika- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia palveluja kouluverkon kehittämiseen.

Tilakonsultit osallistuu hankkeeseen Tilateho- pilotilla, jonka tavoitteena on koulujen tilatehokkuuden parantaminen ja toiminnallinen kehittäminen.

Nykyisen kouluverkon kehittymisen merkittäviä haasteita ovat kouluverkon hidas uudistuminen ja opetustilojen matalat käyttöasteet, jotka luovat lisätilan ja investointien tarpeen.

Me Tilakonsulteilla olemme kehittäneet vastauksen haasteisiin:

“Hyödyntämällä koulutilojen käyttämätön tilakapasiteetti ja kasvattamalla käyttöasteita uusilla toimintamalleilla, mahdollistetaan oppilaskapasiteetin kasvu, laadullinen uudistuminen ja tilakustannusten aleneminen: Tilateho”

Oppilaskapasiteetti on suoraan verrannollinen opetustilojen käyttöasteeseen:
Esim. viikkotuntimäärän kasvattaminen 24,5 tunnista 31:een kasvattaa oppilaskapasiteettia noin 27%.
4-sarjaisessa yläkoulussa tämä tarkoittaa oppilaskapasiteetin kasvua 288:sta 366:een.

Toteutuksessa ratkaisevassa asemassa on lukujärjestysten laatiminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen

TILATEHOLLA saavutetaan:

  • lisää oppilaspaikkoja nykyisiin kouluihin

  • koulutilat, jotka tukevat yhteisopettajuutta

  • kouluverkon päivitys OPS 2016 mukaiseksi ilman uudisrakentamista

  • oppilaskohtaisten tilakustannusten laskeminen 400 eurolla vuodessa

  • koulujen hiilijalanjäljen merkittävä pieneminen

  • koulun kalusteiden ja varusteiden päivitys

Tilateho- pilottia toteutetaan tällä hetkellä Kilonpuiston yhtenäiskoulussa.
Onko teidän koulunne seuraava kehityskohteemme?


Toteutetaan yhdessä koulujen parempi tulevaisuus!