Lahden teknisen ja ympäristötoimialan tilahanke

teky.jpg

Tilakonsultit toimi Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan (Teky) asiantuntijana hankkeen eri vaiheissa 2013-2015. Toimiala siirtyi uusiin pysyviin toimitiloihin loppuvuodesta 2015. Hanke käynnistyi joulukuussa 2013 työympäristöselvityksellä, jolla kartoitettiin organisaation toimintaa sekä tavoitteita nyt ja tulevaisuudessa. Selvitys kartoitti tulosyksiköiden olemassa olevia työprofiileja. Samalla haluttiin aktivoida henkilöstöä tilahankkeen omakohtaiseen prosessointiin sekä tarjota kanava näkemysten ja ideoiden esille tuomiseen. Tavoitteena oli nykyisten toimintojen kehittäminen sekä tilankäytön tehostaminen. Hahmotetut tilakonseptit ja selvitysvaiheen raportti toimivat strategisena esityönä hankkeen seuraaville vaiheille.

Kevätkaudella 2014 varmistui uudisrakennushanke, jonka yhteyteen Tekyn tilat oli tarkoitus toteuttaa. Tilakonsulttien rooli oli tilahankinnan tässä vaiheessa huolehtia käyttäjän tarpeista toimistorakennuksen tarkentavan luonnossuunnittelun yhteydessä. Vaiheen suurimpana haasteena oli käyttäjäorganisaation eri yksiköitä koskevien monipuolisten tilatarpeiden sovittaminen rakennukseen. Haimme vaihtoehtoisia tilaratkaisuja yhdessä käyttäjäorganisaation, rakennusliikkeen ja rakennusta työstävän arkkitehtitoimiston kanssa. Laadimme asiakkaalle myös tilakortit ja kerroskohtaiset tilaluonnokset.