Sote-rakennusten arvon- ja vuokranmääritys, Maakuntien tilakeskus

 
 

Tilakonsultit TM2 Oy luovutti huhtikuussa 2018 Maakuntien tilakeskus Oy:lle kunnilta maakunnille siirtyvien rakennusten arvo- ja vuokratiedot. Arvon- ja vuokranmääritys oli yrityksemme vastuulla FCG Konsultointi Oy:n johtamassa hankkeessa. Vastasimme myös noin 200 rakennuksen katselmoinnista 18 eri maakunnassa. Hanke koski kaikkiaan 295 kuntaa tai muuta organisaatiota, lähes 7 500 rakennusta ja 11,7 miljoonaa huoneistoneliötä toimitilaa, josta maakunnille on siirtymässä 6,3 miljoonaa huoneistoneliötä.

Toimeksianto käynnistyi elokuussa 2017 tiedonkeruulla, josta vastasi Rapal Oy. Kunnat syöttivät Optimaze-tiedonkeruujärjestelmään arvonmäärityksen edellyttämät tiedot. Organisoimme alkuvuodesta 2018 tietojen täydennyskierroksen, jossa kuntiin lähetettiin tietokanta- analyysin perusteella laaditut listat aineiston puutteista ja virheellisistä tiedoista. Samaan aikaan toteutettiin katselmoinnit kaikissa manner- Suomen maakunnissa sijaitsevissa katselmointiohjelman mukaisissa rakennuksissa. Kohteita oli lähes 200, koostuen etupäässä sote-rakennuksista. Toteutimme myös kuntien sisään vuokraamien rakennusten vuokratietoja koskevan korjaushankkeen maalis-huhtikuussa 2018.

Olennainen osa arvon- ja vuokranmääritystä oli laskentamenetelmien kehittäminen. Tilaajan hyväksyttyä arvon- ja vuokranmäärityksen menetelmät, viimeisteltiin vuokranmääritystä palveleva tietotaulukko tuotantokäyttöä varten. Kun lähtötietojen luotettavuus oli saatu varmistettua, määritettiin kuntien suoraan omistamille rakennuksille jälleenhankinta-arvot, tekniset arvot sekä laskennalliset pääoma- ja ylläpitovuokrat. Hankkeesta laadittiin myös loppuraportti.

Hankkeen päättyessä oli tiedossa, että vuokratietoihin jäi korjattavaa, lähinnä siksi, että osa syötetyistä tiedoista oli edelleen puutteellisia ja lisäksi aineistosta puuttui rakennuksia. Havaittuihin puutteisiin liittyvä tarkistuskierros on tarkoitus järjestää syksyllä 2018.