Savukosken koulukeskuksen tilatarveselvitys

Tilakonsultit valittiin keväällä 2018 laatimaan tilatarveselvitys Savukosken koulukeskus-hanketta varten.

Koulukeskuksessa opiskelee noin 85 oppilasta eri kouluasteilla esiopetuksesta lukioon saakka. Tarpeen hankkeelle aiheutti se, että koulukeskuksen nykyiset rakennukset ovat osin heikkokuntoisia ja sisäilmaongelmaisia. Lisäksi oppilasmäärän vähentyminen on aiheuttanut sen, että koulukeskuksen oppilaskohtainen laajuus on huomattavan suuri.

Laskimme tilatarpeen erikseen jokaiselle kouluasteelle. Toteutimme sen jälkeen monikäyttöisistä tiloista koostuvan tilaohjelman, sillä varsinkin aineopetuksen tilojen käyttöasteet uhkasivat jäädä niin mataliksi, ettei useita tiloja olisi ollut järkevää toteuttaa lainkaan.

Koulukeskuksen opetustiloissa on hetkellä laajuutta noin 3 823 brm2 ja sen lisäksi koulukeskuksen kuuluu liikuntatiloja noin 507 brm2. Tilatarveselvityksen perusteella koulukeskuksen opetustilat voidaan korvata noin 1 630 brm2 uudisrakennuksella. Koulukeskuksen opetustilojen kokonaisala vähenisi siis noin 2 200 brm2. Tällä on merkittävä vaikutus koulukeskuksen elinkaarikustannuksiin. Lisäksi uudishankkeella toteutetaan uuden OPSin mukaiset terveelliset, toimivat ja viihtyisät oppimisen tilat.