Raaseporin kaupungin kiinteistöstrategia

Alkuvuodesta 2016 Raaseporin kaupunki tilasi kiinteistöstrategian, joka sisälsi kiinteistöjen salkutukset ja salkkujen toimenpideohjelmat. Työ sisälsi myös investointiohjelman muodostamisen kiinteistöstrategian pohjalta. Työ toteutettiin yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa. Tilakonsultit vastasi kiinteistöjen teknisestä ja toiminnallisesta tarkastelusta, Inspira taloudellisista laskelmista.

Salkutuksessa toimitilat jaettiin teknis-taloudellisesta näkökulmasta eri salkkuihin, lähtökohtina kaupungin strategia, omistajapoliittiset linjaukset ja palvelurakenne. Tämän jälkeen jokaiselle salkulle määriteltiin toimenpiteet eli salkkukohtaiset kehittämisohjelmat.

Kartoituksen kautta muodostettiin objektiivinen yleiskuva Raaseporin kaupungin kiinteistökannasta ja sen teknisistä, toiminnallisista ja taloudellista haasteista ja kehitystarpeista. Hankkeessa kerätty tieto, käytetyt mittarit ja loppuraportointi edistävät kaupungin taloudellisten resurssien järkevää ja kustannustehokasta käyttöä.

Työ tapahtui yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja tilakeskuksen kanssa ja kattoi kaikki kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt, lukuun ottamatta kaupungin omistamia vuokra-asuntoja.