Raaseporin kaupungintalon vaihtoehtotarkastelu

raasepori-kaupungintalo2.jpg

Raaseporin kaupunki tilasi alkuvuodesta 2016 kaupungintalon sijainnista vaihtoehtotarkastelun. Työ toteutettiin yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa. Tilakonsultit vastasi vaihtoehtojen teknisestä ja toiminnallisesta tarkastelusta, Inspira vaihtoehtojen taloudellisista laskelmista.

Tarkastelussa vertailtiin kuutta eri sijaintivaihtoehtoa; kaikki vaihtoehdot sijaitsivat Tammisaaressa. Vertailussa huomioitiin mm. tonttia, laajuuksia, kustannuksia sekä etuja, haasteita ja aikataulua koskevia tietoja. Vaihtoehdoista kaksi sijoittuivat nykyiselle tontille, kaksi olemassa oleviin kiinteistöihin ja yksi perusparannuksena ja laajennuksena keskustassa sijaitsevalle tontille. Yksi vaihtoehdoista sijoittui uudisrakennuksena erikseen hankittavalle tontille.

Vaihtoehtojen kustannukset laskettiin mahdollisimman realistisina siten, että laskelmiin sisällytettiin myös toteutusmallista johtuvia välillisiä kustannuksia, kuten vaiheistuksen kustannukset, purku- ja tonttikustannukset.

Alkuperäisistä vaihtoehdoista yksi karsittiin pois tontin toimimattomuuden vuoksi. Muut vaihtoehdot erosivat keskenään erityisesti saavutettavuuden ja toimivuuden osalta. Johtopäätöksenä todettiin, että nykyisen kaupungintalokiinteistön ostaminen ja peruskorjaaminen olisi elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Myös toiminnallisesti kohde olisi muutettavissa tehokkaaksi tilaksi ja palvelukonseptiltaan toimivaksi.