Nummelan terveysaseman tilatarveselvitys

nummelan_terveysasema.jpg

Tilakonsultit laati Nummelan terveysaseman tilatarveselvityksen perusturvakuntayhtymä Karviaiselle. Tarveselvitys sisälsi sekä teknisen että toiminnallisen tilatarpeen määrittelyn Nummelan terveysaseman ylläpitokorjaukseen ja lisätilojen rakentamiseen. Lisätiloja järjestettiin akuuttia tilatarvetta varten tilapäisrakennuksella ja pitemmän aikavälin tilatarvetta varten uudisrakennuksella.

Tilatarveselvityksessä otettiin huomioon myös muita perusturvakuntayhtymä Karviaisen tiloja Vihdissä, jotka vaikuttavat terveysaseman toimintaan. Tilatarpeita tarkasteltiin vuosina 2013, 2014 ja 2020. Lisätilan tarpeeseen vaikuttavat:

  • Väestön kasvu ja siitä johtuva palveluntarve
  • Nykyisten tilojen riittämättömyys 
  • Nykyiset tilat eivät vastaa toiminnallisia ja teknillisiä vaatimustasoja
  • Karviaisen toimintojen hajautuminen erillisiin pieniin yksiköihin Vihdin Nummelassa

Tilatarveselvityksellä määriteltiin perusturvakuntayhtymä Karviaisen akuutit ja tulevat tilatarpeet Nummelassa sekä muualla Vihdissä.