Notkopuiston päiväkodin tilat

notkopuisto_päiväkoti.jpg

Tuusulan kunta päätti korvata Jokelan päiväkodin laajentamalla Notkopuiston päiväkotia. Laajennukseen tuli viisi päiväkotiryhmää ja yhteistiloja sekä yhteinen ruokailutila, jossa yli 3-vuotiaat lapset ruokailevat. Kohteen laajuustavoite oli 1 150 brm2. Tilakonsultit on laatinut päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman.

KVR-urakalla pyrittiin mahdollistamaan erilaiset toteutustavat kustannustehokkaasti.Tilojen ja toteutuksen joustavuuteen kiinnitettiin erityishuomiota. Kaikissa ryhmissä voi toimia isompia tai pienempiä lapsia. Avoimen päivätoiminnan tiloihin voidaan sijoittaa päivähoitoryhmä tarvittaessa.

Päiväkoti täydentää Jokelan keskustaa ja väljällä tontilla päiväkoti on helppo sopeuttaa ympäristöönsä ja Jokela-taloon. Hankkeen yhteydessä on laajennettu myös päiväkodin pihaa.