Masalan koulun tarveselvitys ja hankesuunnitelma


Tilakonsultit TM2 Oy avusti Kirkkonummen kuntaa Masalan koulun liikuntasalirakennuksen tarveselvityksen muotoilussa ja viimeistelyssä sekä laati hankkeen hankesuunnitteluasiakirjat yhteistyössä kunnan hankeryhmän kanssa.

Tarveselvityksen ja teknisten tutkimusten perusteella kunta päätti korvata huonokuntoisen liikuntasalirakennuksen uudisrakennuksella mittavan peruskorjauksen sijaan. Uudisosaan sijoittuvat liikuntasalin lisäksi koulun keittiö ja ruokala sekä terveydenhoitajan tiloja. Hankesuunnitelmavaiheessa Tilakonsultit laati rakennushankkeen huonetilaohjelman sekä viiteluonnokset.

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu kyettiin suorittamaan tiukassa aikataulussa kesän ja alkusyksyn 2014 aikana. Uudistilojen rakennushanke on toteutunut.