Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän kiinteistöselvitys

LPKK.jpg

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä tilasi kiinteistöselvityksen Tilakonsulteilta.

Kuntayhtymällä on useita kiinteistöjä neljässä kunnassa. Kiinteistöselvityksellä tarkasteltiin mm. toimitilojen korjausvelkaa, peruskorjaustarvetta, tilojen käytön tehokkuutta ja tilojen käyttötapoja. Selvitys sisälsi arviot kiinteistöjen teknisestä kunnosta, teknisestä arvosta, korjausvelasta, toimivuudesta, tilankäytön tehokkuudesta sekä linjaukset kiinteistöjen kehittämistä varten (salkutus). Selvitys sisälsi myös ehdotuksen kiinteistöjen tilatehokkuuden kehittämiseksi sekä laskelmat korjausvelan vähentämisen kustannuksista.

Kiinteistöselvitys valmistui lokakuussa 2011.