Loviisan ruotsinkielisen koulukeskuksen vaihtoehtotarkastelu ja hankesuunnitelma

 
 

Loviisan kaupungille tehtiin syksyllä 2015 ruotsinkielisen koulukeskuksen hankesuunnitelma sekä vaihtoehtotarkastelu eri toteutusvaihtoehtojen osalta. Tavanomaisen hankesuunnittelun ohella projekti käsitti teknisesti sekä toiminnallisesti ikääntyneen koulu- ja päiväkotiverkon kokonaisarviointia; sisältäen mm. uudelleenjärjestelyehdotuksen keskusta-alueen ruotsinkielisen opetuksen sijoittumiselle. Peruskoulun ja lukion tilojen lisäksi hanke sisälsi kaksikielisen, 7+7 -ryhmäisen päiväkodin. Työ oli osa kaupungin laajempaa koulutoiminnan kokonaisselvitystä. 

Syksyllä 2016 laadittiin kaupungin tekemien linjausten mukainen Loviisan ruotsinkielisen koulukeskuksen (Lovisa SSC) hankesuunnitelma.  Projekti käsitti Lovisanejdens högstadiumin (LNH) uudisrakentamisen sekä Lovisa Gymnasiumin (LG) peruskorjauksen. Lisäksi hankkeeseen sisältyi koulutontin pihatoimintojen kehittäminen ja lähiliikuntapaikan rakentaminen.