Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen terveysasema- ja sairaalarakennusten hankesuunnittelu

Kirkkonummi_hyvinvointikeskus.jpg

Tilakonsultit TM2 Oy toimi hankesuunnittelukonsulttina Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen terveysasema- ja sairaalarakennusten peruskorjaus- ja lisärakennushankkeissa.

Vaiheiden I ja II hankesuunnittelu toteutettiin vuonna 2011 ja vaiheiden III ja IV hankesuunnittelu 2012. Lisäksi kesällä 2013 laadittiin hankesuunnitelma kaikkien tilojen korvaamisesta uudisrakentamalla. Vaihtoehtoiset hankkeet sijoittuivat Kirkkonummen olemassa olevan terveysaseman yhteyteen ja niiden kokonaislaajuus oli noin 14.6000 brm2. Tiloihin sijoittui terveysasema- ja sairaalatoimintojen lisäksi moninaista perusturvapalveluiden toimintaa, kuten lasten hyvinvointikeskus ja psykososiaaliset palvelut.

Eri hankevaihtoehdoista tehtiin vaihtoehtotarkastelu, jossa myös verrattiin tilojen toteuttamista uuteen paikkaan Jokiniityn Y-tontille (vaihtoehtoinen hankesuunnitelma).

Hankekokonaisuus oli monimuotoisen haastava sekä suunnittelun että vaiheistetun toteutuksen osalta. Olemassa oleva rakennuskanta asetti omat reunaehtonsa. Paikka oli keskeinen ja pinta-alansa puolesta tiukka. Eri rakennusvaiheiden toteuttaminen toimivan terveyskeskuksen välittömässä yhteydessä vaati poikkeuksellista ennakointikykyä sekä tilannejoustavuutta hankkeen kaikilta osapuolilta.