Kellokosken koulukeskuksen kapasiteettiselvitys

Kellokoski kaava.JPG


Tilakonsultit toteutti Tuusulan kunnalle tilankäytön optimointihankkeen, jolla ratkaistiin koulukeskuksen rakennushankkeen vaiheistus ja turvattiin koulujen toiminnan häiriötön jatkuminen. Rakennushankkeen vaiheistuksella optimoitiin tilankäyttöä eri vaiheissa niin, että väistötilojen tarve vältetään. Oppilaskapasiteetin huolellisella selvittämisellä varmistettiin kapasiteetin riittävyys ja tilankäytön tavoitteet eri vaiheissa. Koulujen kapasiteetin mitoitus perustui tuntikehykseen ja ryhmäkokoihin.

Tuusulan kunta rakensi Kellokoskelle koulukeskuksen yhdistämällä laajennusosalla Ruukin alakoulun ja Kellokosken koulun. Hankkeella aikaansaadussa koulukeskuksessa toimii yhtenäinen peruskoulu ja lukio. Hankkeen myötä Kellokosken oppilaskapasiteetti kasvoi niin paljon, että koulukeskus kykenee tarjoamaan tilat myös osalle Mäntsälän oppilaista.