Kangasalan koulujen oppilaskapasiteettitarkastelu

Selvitimme kesällä 2017 Kangasalan kunnan koulujen oppilaskapasiteetit. Selvitystyön taustan muodosti Kangasalan kaupungin poikkeuksellisen korkea väestönkasvu. Muuton väestöprofiilista johtuen oppilasmäärät kasvavat, mikä aiheuttaa tarvetta joko investoida koulurakentamiseen tai ratkaista opetustilojen tarve jollain muulla tavalla. Toimeksiannon tavoitteena oli määrittää kaupungin opetustiloille realistiset ja vertailukelpoiset oppilaskapasiteetit faktalähtöisesti.

Tarpeen oppilaskapasiteettien määrittämiselle muodosti tavoite tehostaa koulurakennusten tilatehokkuutta sekä pyrkimys jakaa kuormitusta yksiköiden kesken tarkoituksenmukaisesti. Selvityksellä inventoitiin kunnan koulujen käytettävissä olevat opetustilat ja niiden perusteella määritettiin kouluille opetuksen tuntijakoon perustuvat opetustilojen lukumäärät ja tavoiteltaviin ryhmäkokoihin perustuvat oppilaskapasiteetit. Oppilaskapasiteetteihin perustuen määritettiin kunkin koulun kuormitus täyttöasteena, lähtötietona koulun toteutunut tai ennakoitu oppilasmäärä.

Tehtävään sisältyi myös selvitys käyttöasteiden vaikutuksesta oppilaskapasiteetteihin. Näin tilaaja sai käsityksen siitä, mikä vaikutus koulujen viikkotuntimäärien maltillisella korottamisella on koulujen oppilaskapasiteetteihin.

Kangasala-kyltti_C_IMG_2668.JPG