Järvenpään koulujen ja päiväkotien kiinteistökartoitus

  • Järvenpään koulujen ja päiväkotien kiinteistökartoitus toteutettiin kevätkaudella 2012

Tilakonsultit on kartoittanut kaupungin 15 koulua ja 32 päiväkotia. Tässäkin työssä olemme käyttäneet kartoitustyön käyttöliittymänä sähköistä Facilite-palvelua, joka mahdollistaa kerätyn tiedon analysoinnin sekä kartoitustietojen ylläpidon ja hyödyntämisen tulevaisuudessakin.