Kirkkonummen Jokirinteen oppimiskeskus

Kirkkonummen Jokirinteen oppimiskeskuksen hankkeessa olemme olleet mukana useammassakin roolissa. Talvella 2015–2016 osallistuimme käyttäjätoimialan (sivistystoimi) tila-asiantuntijana tarveselvityksen valmisteluun. Seuraavana vuonna pääsimme hankesuunnittelukonsulttina työstämään monialaisen asiantuntijaryhmän tekemän työn pohjalta hankesuunnitelmaa, joka valmistui huhtikuussa 2017. 

Hankesuunnittelun sisällöllinen selkäranka on muodostunut Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen perusteista. Tavoitteenasettelua on edelleen tarkennettu kunnan pedagogisen hankeryhmän laatimassa Pedagogisessa suunnitelmassa. Hankesuunnitteluvaiheen viiteluonnoksen laatijana on toiminut mm. koulusuunnittelussa ansioitunut Verstas Arkkitehdit Oy. Tärkeää lisäarvoa viiteluonnoksen täydennykseksi tuotti myös Nomaji maisema-arkkitehdit Oy. 

Rakennuttamistehtävien osalta olemme osallistuneet SR-urakan kilpailutuksen järjestämiseen sekä moninaisten kaupallisten sekä teknisten liiteasiakirjojen valmisteluun.

Jokirinteen oppimiskeskuksen uudisrakennushanke sisältää hankesuunnitelman mukaan 1000–1100 oppilaan yhtenäiskoulun, 6-10 ryhmäisen päiväkodin sekä liikuntahallin. Hanke on ajateltu toteutettavaksi kahdessa rakennusvaiheessa ja sen laajuus on 10 001 hym2, 14 300 brm2.