Haimoon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma

Teimme keväällä 2012 Vihdin kunnalle hankesuunnitelman Haimoon koulun ja päiväkodin kahdesta vaihtoehtoisesta ratkaisusta. Kunnanhallitus päätti toteuttaa hankkeen uudisrakennuksena (2450 brm2). Koulussa on tilat noin 140 oppilaalle ja päiväkodissa noin 40 lapselle. Hankkeeseen kuuluu myös liikuntatilat ja teknisen työn tilat