Finnsbackan päiväkodin rakennettavuusarvio ja vaihtoehtotarkastelu

Syksyllä 2014 Kirkkonummen kunta tilasi Tilakonsulteilta vaihtoehtotarkastelun, jossa analysoitiin kaksi vaihtoehtoista tapaa toteuttaa korvaavat tilat todetun terveysriskin takia suljetulle Finnsbackan päiväkodille.

Vaihtoehtotarkastelussa esiteltiin kaksi vaihtoehtoa päiväkodin sulkemisen aiheuttaman palvelutarpeen ratkaisemiseksi. 

  • Vaihtoehto A: uusi päiväkoti toteutettiin purettavan päiväkodin tontille. 
  • Vaihtoehto B: oli toteutusmalli, jossa korvaava päiväkoti rakennetaan toiselle päiväkotitontille, vuonna 2012 laadittujen rakennussuunnitelmien mukaisesti.

Vaihtoehtotarkastelun pohjaksi selvitettiin nykyisen päiväkotitontin rakennettavuutta. Tilakonsulttien laatimien huonetilaohjelman ja tontinkäyttöluonnoksen perusteella laskettiin tavoitehintamenetelmällä hankkeelle kustannusarvio, jota verrattiin vaihtoehtoisen päiväkotihankkeen kustannusarvioon.

Johtopäätöksenä todettiin, että molemmat vaihtoehdot olivat toteutuskelpoisia, täyttäen suuren osan palvelutarpeesta. Niiden ominaisuudet erosivat toisistaan pääasiassa sijainnin ja saavutettavuuden osalta. Vaihtoehdot eivät poikenneet kustannusten suhteen olennaisesti toisistaan, vaan päätös vaihtoehtojen välillä kyettiin tekemään sisällöllisten ominaisuuksien perusteella.