Etelä-Tuusulan päiväkotien kapasiteettiselvitys

Etelä- Tuusulan päiväkotien sijainnit

Tuusulan kunnalle toteutettiin keväällä 2016 Etelä-Tuusulan päiväkodeista kapasiteettiselvitys. Päiväkotien täyttöasteet haluttiin selvittää osana laajempaa kunnan työstämää palveluverkkotarkastelua. Samalla haluttiin arvio tilojen toimivuudesta, mikäli lapsiryhmäkoko kasvaisi 21 lapsesta 24 lapseen. Selvitys kattoi Etelä-Tuusulan kaikki kunnalliset päiväkodit.

Selvityksessä inventoitiin päiväkotien käytettävissä olevat tilat ja niiden perusteella määritettiin päiväkodeille tilojen lukumäärät ja sen pohjalta lapsikapasiteetit. Lapsikapasiteetteihin perustuen selvitettiin kunkin päiväkodin kuormitus täyttöasteena, lähtötietona päiväkodin toteutunut lapsimäärä.

Täyttöasteet Etelä-Tuusulan päiväkodeissa ovat keskimäärin hyvällä tasolla, joskin täyttöasteissa esiintyy vaihtelua