Eko-Viikin ryhmärakentamistontit, seurantaraportti

Sisältö: seurantaraportti Eko-Viikissä sijaitsevien ryhmärakentamistonttien toteutuksesta ja asumiskokemuksista
Tilaaja: Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus

Seurantaraportti sisälsi kuuden eko-Viikissä sijaitsevan ryhmärakentamistontin asukkaiden haastattelut sekä kulutustietojen keruun ja vertailun. Raportilla kerättiin tietoa ryhmärakentamisen sekä ekologisen rakentamisen ja asumisen toteutumisesta tontinluovutuskilpailulla jaetuilla tonteilla