Perusturvakuntayhtymä Karviainen: työympäristösuunnittelu, akustinen suunnittelu & kalustesuunnittelu

Karviainen logo.jpg

Tilakonsultit tilattiin kesällä 2018 suunnittelemaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimitilojen muutostyöt. Nummelassa sijaitsevat tilat käsittävät sosiaalitoimen perheneuvolan, lastensuojelun ja toimintaterapian asiakaspalvelupisteet sekä toimihenkilöiden avotoimistotilat.

Tarvekartoitusvaihe aloitettiin akustisten ongelmien tunnistamisella ja analyysillä. Kartoituksessa ilmeni puutteita toimitilojen käyttömahdollisuuksissa käyttäjän muuttuneisiin tarpeisiin sekä akustisten ominaisuuksien, että avotoimiston kalustesijoittelun osalta. Lastensuojelun toimipisteen liittäminen tiloihin asetti korkeat vaatimukset akustiselle toimivuudelle asiakkaiden yksityisyyden turvaamiseksi.

Suunnittelu alkoi akuuteimpien akustisten ongelmien korjaamisehdotuksesta ja laajeni asiakkaan toiveesta kattamaan toimitilat kokonaisuudessaan. Toteutusvaihe suunniteltiin toteutettavaksi osissa toimintaa häiritsemättä, aloittaen toiminnan kannalta akuuteimmista rakenteellisista muutoksista, edeten koko toimitilan akustiikan toimivuuden parantamiseen sekä avotoimiston kalustesuunnitelman toteuttamiseen.

Toimitilojen akustiikka saatiin päivitettyä vaaditulle tasolle ja parannettua työympäristö vastaamaan käyttötarpeita. Kalustesuunnitelmalla ja kalusteiden uudelleensijoittelulla nostettiin avotoimiston akustista toimivuutta ja viihtyisyyttä.