Tammelan yhtenäiskoulun tilatarveselvitys

Tammela+asemakaavaote.jpg

Tilakonsultit laati Tammelan kunnalle syksyllä 2018 uuden yhtenäiskoulun tarveselvityksen. Tammelan keskustan nykyinen koulukeskus on rakennettu 1959, laajennettu vuonna 1981 ja perusparanneltu vuonna 2002. Selvitys sisälsi nykyisen koulukeskuksen inventoinnin ja oppilaskapasiteettiselvityksen, uuden yhtenäiskoulun pedagogisen vision laatimisen sekä uuden yhtenäiskoulun tilatarpeiden määrittelyn. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli ottaa huomioon OPS 2016:n mukaisten toimivien, turvallisten ja viihtyisien tilojen toteutuminen yhtenäiskoulun ohjelmoinnissa.

 

Selvitystyössä vertailtiin kolmea vaihtoehtoa:

1)      Nykyisen rakennuksen perusparantaminen ja mahdollinen laajentaminen
2)      Alakoulurakennuksen perusparantaminen ja yläkouluosan korvaaminen uudisrakennuksella
3)      Koko nykyisen koulurakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella

Tarveselvitys sisälsi vaihtoehtojen tilaohjelmat sekä tarveselvitysraportin, jossa yhtenäiskoulun laadulliset, tekniset ja toiminnalliset tavoitteet kuvattiin. Jokaisesta vaihtoehdosta laadittiin myös elinkaarikustannuslaskelmat.
Kunnanvaltuusto valitsi vaihtoehdon 3 jatkosuunnittelun pohjaksi.

 Tilakonsultit jatkoi kohteen suunnittelua hankesuunnittelulla keväällä 2019.