Kangasalan kouluverkkoselvitys

Tilakonsultit TM2 Oy laati kouluverkkoselvityksen Kangasalan kaupungille keväällä 2018. Työ jakautui kuuteen vaiheeseen:

1.      Nykyisen kouluverkon inventointi
2.      Kapasiteettitarkastelu
3.      Tilakapasiteetin ja -tarpeen aikasarjatarkastelu
4.      Palveluverkkomallit
5.      Taloudelliset vaikutukset
6.      Raportin viimeistely ja esittelyt

Toimeksiannon tavoitteena oli tukea Kangasalan kouluverkon taloudellista ja laatutietoista käyttöä, omistamista ja kehittämistä. Tarkastelun keskeisenä osana oli nykyisen palveluverkon optimointi sekä vaihtoehtoisten palveluverkkomallien aiheuttamien taloudellisten vaikutusten selvittäminen. Selvitystyön tuloksena Kangasalan kaupunki sai kokonaisnäkemyksen nykyisen kouluverkon toimivuudesta, tehokkuudesta ja kehittämistarpeista.

 Selvitys tuotti kaupungille perustellun esityksen kouluverkkoon kohdistuvista elinkaarikustannuksista, sekä vertailutietoa vaihtoehtoisiin kouluverkkomalleihin sisältyvästä säästöpotentiaalista. Vaihtoehtojen laadulliset vaikutukset selvitettiin myös osana hanketta. Esitimme kaupungille lyhyen tähtäimen toimenpiteinä täyttöasteiden tasaamista nauhataajaman kouluissa sekä yläkoulujen ja lukioiden täyttöasteiden maltillista kohottamista.

Keskipitkän aikavälin toimenpiteinä suositimme kaupunkia kehittämään kouluverkkoa jollain uudistavista kouluverkkovaihtoehdoista. Näin tarjotaan oppilaille pedagogisesti parempaa ja terveellisempää oppimisympäristöä. Uudistavat kouluverkkomallit osoittautuivat elinkaarikustannustarkastelun perusteella myös nykyistä kouluverkkoa edullisemmiksi.