Espoon koulujen kapasiteettiselvitys

Espoo ilmakuva.jpg

Tilakonsultit laati keväällä 2015 valmistuneen Espoon koulujen palvelukapasiteettiselvityksen, jossa määriteltiin kaupungin opetustiloille realistiset ja vertailukelpoiset oppilaskapasiteetit faktalähtöisesti.

Tarpeen oppilaskapasiteettien määrittämiselle muodosti tavoite tehostaa koulurakennusten tilatehokkuutta sekä pyrkimys jakaa kuormitusta yksiköiden kesken tarkoituksenmukaisesti.

Selvitystyö kattoi Espoon kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset koulut ja lukiot sekä ruotsinkieliset päiväkodit.