Järvikunnan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma

”Saman katon alla”

Teimme Orimattilan länsiosaan, Järvikunnan alueelle hankesuunnitelman, jossa uusi alakoulu ja päiväkoti sijoitettiin yhteen tasoon, saman katon alle. Hankkeen tavoitteena oli turvata alueen lapsille terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset kasvu- ja oppimisolosuhteet. Rakennuksen viiteluonnos esitti tilat 1-sarjaiselle alakoululle sekä tilat 2-ryhmäiselle päiväkodille liikunta- ja teknisen työn tiloineen.

Rakennuksen konseptoinnin yhteydessä pohdittiin monikäyttöisyyttä sekä koulun ja päiväkodin yhteistoiminnan että iltakäytön näkökulmista. Tilat suunniteltiin ensisijaisesti koulu- ja päiväkotitoimintaa varten siten, että ne mahdollistavat myös alueen yhteisöllisyyttä tukevan iltakäytön ja kulttuuri-, harrastus- ym. toiminnan. Viiteluonnoksessa esitetty
konsepti huomioi myös rakennuksen laajennettavuuden.

Järvikunnan koulusta ja päiväkodista tuli alueensa tärkein julkinen rakennus. Arkkitehtuuri haluttiin sovittaa luontevaksi osaksi ympäröivää maalaismaisemaa sekä koulun lähiympäristöä. Tavoitteena oli rakentaa kustannustehokkaasti monikäyttöinen tulevaisuuden palvelutarpeita vastaava palvelukiinteistö.