Tilakonsultit

Loppuvuodesta 2017 Tilakonsultit tuotti vaihtoehtotarkastelun Siuntion kunnan koulutilojen järjestämisestä. Hankkeen lähtökohtana oli vertailla sivistystoimen tilojen strategiset toteutusvaihtoehdot sisältäen niin toiminnalliset, laadulliset kuin taloudellisetkin ominaisuudet. Oman aikataulua kiristävän haasteensa muodosti nykyisissä koulurakennuksissa todetut sisäilmaongelmat. Tarkastelussa esitettiin kolme vaihtoehtoa Siuntion kolmeen kouluun (Aleksis Kiven koulu, Sjundeå svenska skola ja Päivärinteen koulu) sekä muihin sivistystoimen käyttämiin kiinteistöihin kohdistettavien rakennusinvestointien osalta. Alustavina hankevaihtoehtoina vertailtiin seuraavat: / Alustavat hankevaihtoehdot vertailussa olivat:

  1. Nykyisten koulurakennusten kattava peruskorjaus
  2. Korjausrakentamista ja uudisrakentamista yhdistävä toimintojen tiivistäminen
  3. Uusinvestoinneilla toteutettava sivistyskampus

Vertailun kustannustekijöiden selvittämiseksi laadimme taloudellisen tarkastelun, jossa rakentamisinvestointien lisäksi verrattiin vaihtoehtojen elinkaarikustannukset / -kustannuksia 40 vuoden tarkastelujaksolla.

Vaihtoehtotarkastelun lisäksi yhdessä kunnan johdon kanssa tuotimme esityksen kunnan kiinteistöstrategian toteutusmallista. Kunnan tilaprosessi jäsennettiin toimialojen perusteella kolmeen erilliseen sektoriin, joiden läpikäynnille esitettiin yhtenäinen vaiheistusmalli.

Siuntio.vaakuna.svg