Tilakonsultit
Tilakonsultit päivitti aiemmin laatimansa Tuusulan kunnan kouluverkkotarkastelun vuoden 2017 syksyllä. Työssä kehitettiin nykyiselle kouluverkolle kolme vaihtoehtoista palveluverkkomallia. Uusien kouluverkkomallien lähtökohtana oli palveluverkon järkevöittäminen, oppimisympäristöjen toiminnallisen laadun parantaminen, korjausriskien ennakointi sekä elinkaarikustannusten hallinta. Nykyistä ja uusia kouluverkkomalleja vertailtiin keskenään laadullisesti ja taloudellisesti.

Selvitystyössä nykyisten koulurakennusten toimivuus ja tehokkuus pisteytettiin, koulujen oppilaskapasiteetit määritettiin ja aikasarjatarkastelulla selvitettiin, miten koulut kykenevät vastaamaan alueelliseen palvelutarpeen kehitykseen. Tämän jälkeen kehitettiin kolme palveluverkkomallia, joiden rakenteessa oli otettu huomioon alueellinen väestönkehitys ja nykyisen rakennuskannan kehitystarpeet.

30 vuoden elinkaarikustannuslaskennan perusteella nykyinen kouluverkko osoittautui kalleimmaksi korkeiden peruskorjaus- ja ylläpitokustannustensa vuoksi. Kolmen vaihtoehtoisen kouluverkon kustannukset poikkesivat toisistaan vain marginaalisesti, mutta palveluverkoilla oli selviä toiminnallisia eroja keskenään. Tilakonsultit päätyi ehdottamaan Tuusulan kunnan kouluverkon uudistamista maltillisen kokoisiin yhtenäiskouluihin perustuvan kouluverkkomallin pohjalta.