Tilakonsultit

TILA-STRATEGIA LUO PERUSTAN KESTÄVÄLLE TOIMITILAJOHTAMISELLE

 

TILA-strategian avulla tuetaan asiakkaan palvelu- ja toimitilaverkon strategista johtamista ja suunnittelua. Autamme lisäksi valtionosuushakemusten ja investointiohjelmien laatimisessa.

TILA-strategia aikaansaa linjaukset toimitiloja ja palveluverkkoja koskevalle päätöksenteolle

TILA-strategian avulla

  • tarkastellaan kokonaisvaltaisesti toimitilojen ja palvelutarpeiden nykytilannetta ja realistisia kehitysmahdollisuuksia
  • laaditaan yhteiset tavoitteet ja kriteerit toimitilojen ja palveluverkkojen kehittämiselle
  • laadimme riskianalyysejä ja vaihtoehtotarkasteluja toimitilojen ja palveluverkkojen osalta

TILA-strategia tuottaa

  • kattavan, eri osapuolet ja näkökulmat yhdistävän vision siitä, millaisilla toimitiloilla palveluja tuotetaan
  • yleiset toimitilojen käytön tavoitteet
  • toimitilojen suunnittelun ja käytön kriteerit
  • arvopohjan palveluverkko- ja toimitilasuunnittelulle


Tutustu referensseihimme!