Tilakonsultit

TILA-SALKUTUS ON TOIMITILAKANNAN KEHITTÄMISOHJELMA

 

TILA-salkutus on tuotteistettu palvelu, joka on kehitetty toimitilojen ylläpitämisen ja kehittämisen käytännön haasteiden tueksi. Sen avulla

 • aikaansaadaan toimitilakohtaiset toimenpideohjelmat
 • kytketään yhteen päättäjien, toimitilahallinnon ja palvelutuotannon näkökulmat
 • kehitetään toimitiloja yhtenäisten kriteerien avulla
 • kehitetään toimitiloja palvelutarpeen mukaisesti
 • kohdennetaan resurssit optimaalisesti
 • voidaan laatia ja ylläpitää investointiohjelma helpommin


TILA-salkutuksen lopputuloksena syntyy

 • kiinteistökohtaiset toimenpideohjelmat
 • toimenpide, aikataulu, laajuus, kustannusarvio
 • päätökset
 • huomiot mahdollisista vaihtoehdoista


Hyödyt asiakkaalle

 • Yhteisesti sovittu toimenpideohjelma
 • Selkeyttä operatiiviselle toiminnalle
 • Ohjausväline päättäjille
 • Kuntalaisille läpinäkyvä prosessi
 • Käyttäjähallintokunnan oma suunnittelu helpottuu
 • Väline toimenpiteiden toteutukselle
 • Hyvin organisoitu, selkeä ja läpinäkyvä toimitilajohtaminen
 • Lisäksi järjestämme salkutukseen liittyvää seurantaa ja koulutusta


Tutustu referensseihimme!