Tilakonsultit
TILA-KARTOITUKSELLA KOKONAISKUVA TOIMITILOJEN TILANTEESTA

TILA-kartoitus tarjoaa kokonaiskuvan toimitilojen nykytilasta ja niiden kehittämistarpeista.

TILA-kartoitus tuottaa faktoja toimitilojen nykytilasta

 • Luo hyvät edellytykset toimitiloja koskevalle päätöksenteolle
 • Luo yleiskuvauksen toimitilojen kunnosta
 • Aikatauluttaa tulevat korjaushankkeet
 • Aikaansaa kuvauksen toimitilojen palvelukapasiteetista ja käyttöasteista
 • Tuottaa tietoa palveluverkkojen kehittämistä varten
 • Antaa faktapohjaisia perusteluja dialogiin ja poliittiseen argumentointiin
 • Auttaa kohdistamaan ylläpitoresurssit oikein

TILA-kartoituksen lopputuloksena esitetään

 • toimitilojen yleistiedot ja ominaisuudet
 • toimitilojen tekninen kunto
 • kiinteistöjen palvelut ja niiden käyttöasteet
 • käytettävissä oleva palvelukapasiteetti
 • toimitilojen korjaustarpeen kiireellisyys

Toimitilakartoitus kannattaa tehdä aina tilanteessa, jossa yhteisö

 • ottaa käyttöön uusia kiinteistöjä
 • omistaa kiinteistöjä, jotka ovat tyhjänä tai tyhjenemässä
 • lakkauttaa tai keskittää toimintojaan
 • omistaa tiloja, jotka ovat vajaakäytössä
 • uudistaa palveluverkkojaan


Tutustu referensseihimme!