Tilakonsultit

Kapasiteettitarkastelu on Tilakonsultit TM2 Oy:n tuotteistama palvelu, jolla selvitetään, mikä on kunnan koulutilojen mahdollistama optimaalinen oppilasmäärä kussakin koulurakennuksessa. Oppilaskapasiteetin määrittely perustuu koulujen opetustilojen lukumäärään, laajuuteen ja käytössä olevaan tuntijakoon. Kapasiteetit määritetään kouluasteittain ala- ja yläkouluille sekä lukioille omilla laskentamenetelmillään. Kapasiteettitarkastelun lopputuloksena on luotettava ja vertailukelpoinen raportti koulutilojen oppilaskapasiteeteista.

Tarpeen oppilaskapasiteettien määrittämiselle muodostaa usein tavoite tehostaa koulurakennusten tilatehokkuutta sekä pyrkimys tasapainottaa kuormitusta yksiköiden kesken tarkoituksenmukaisesti. Selvitys auttaa tilahankkeiden kohdentamisessa ja mitoittamisessa. Usein on järkevää vertailla oppilaskapasiteettia tulevaisuuden oppilasennusteisiin, jolloin tulevaisuuden koulukohtaiset täyttöasteet helpottavat kouluhankkeiden ja poistojen suunnittelua ja ajoittamista. Kapasiteettitarkastelu muodostaa myös luotettavan lähtökohdan kouluverkkosuunnittelulle sekä koulutilojen salkuttamiselle.

Kapasiteettitarkastelu on edullinen ja nopea tapa muodostaa realistinen kuva kunnan kouluverkon kapasiteetista kouluittain, kouluasteittain ja tarvittaessa alueittain. Kapasiteetit voidaan laatia myös päiväkodeista.