Tilakonsultit

TILA-ENNAKOINTI TOIMITILAVERKON JA KIINTEISTÖJEN TULEVAISUUDEN ENNAKOINTIIN

 

TILA-ennakointi on palvelu- ja toimitilatarpeen ennakointiin kehitetty palvelu. Sen avulla

 • tarkastellaan väestö- ja palvelutarpeen muutoksia ja niiden vaikutuksia tilatarpeisiin
 • laaditaan suuntaviivat palveluiden elinkaaritehokkuuden mukaiselle kehittämiselle

TILA-ennakoinnin lopputuloksena esitetään

 • selvitys palvelu- ja tilatarpeen kehittymisestä
 • palvelu- ja tilatarpeen muutokset aikajanalla
 • arvio investointitarpeista
 • vaihtoehtoiset ratkaisukonseptit muuttuville tilatarpeille

Hyödyt asiakkaalle

 • Muodostetaan kuva tilatarpeen muutoksista
 • Saadaan väline päätöksenteolle
 • Tuetaan palveluverkon ja toimitilojen kestävää kehittämistä
 • Autetaan toimitilahallintoa reagoimaan tuleviin muutoksiin
 • Optimoidaan tulevat investoinnit
 • Vältetään virheinvestoinnit


Tutustu referensseihimme!