Tilakonsultit
Työympäristöjen kehittäminen parantaa tilojen kustannustehokkuutta, toimivuutta ja viihtyisyyttä
Työympäristösuunnittelu on tehokas tapa toteuttaa työtapamuutoksia, sillä sen avulla kytketään yhteen uudet teknologiat sekä toimitilat. Onnistuessaan kehityshanke osallistaa koko organisaation. Työympäristöjen avulla tuetaan innovatiivisuuden, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tavoitteita tarjoamalla työhön sopivia rakenteita. Suunnittelu lähtee aina organisaation toiminnasta, tarpeista ja pitkän aikavälin tavoitteista.

Kalajoen kaupungin virastokeskuksen työympäristösuunnittelu
Laadimme Kalajoen kaupungille kesän ja syksyn 2016 aikana työympäristösuunnitelman, jossa tarkasteltiin virastokeskuksen tiloja uudistumassa olevien työtapojen näkökulmasta ja kartoitettiin mahdollisuudet tehostaa virastokeskuksen tilankäyttöä. Lisäksi selvitettiin edellytykset tiivistää työpisteet kaupungintalolle virastokeskuksen sivurakennuksista. Projektin alkajaisiksi toteutimme koko virastokeskuksen henkilöstön tavoittaneen tilatarvekyselyn. Tämän jälkeen työskentelyä jatkettiin haastatteluin. Lähtötietojen keruun jälkeen tuotimme kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa tilakategorioineen ja kustannusarvioineen sekä kokosimme raportin päätöksentekoa varten. Suunnitelma mahdollistaa kaupungin virastokeskuksen tilankäytön merkittävän tehostamisen. Suunnitelma ajanmukaistaa työympäristöjä ja aikaansaa edellytykset toiminnan tuottavuuden ja vuorovaikutuksen kehittymiselle.

testi3
Tilatehokkuuden ja toiminnallisten synergioiden lisäksi työympäristökehittämisellä saavutetaan kokonaiskuva, jolla tuetaan toimitilojen johdonmukaista kehittämistä ja saadaan muodostettua väline päätöksenteon tueksi. Kalajoen kaupungin lisäksi olemme toteuttaneet työympäristösuunnittelua Tuusulan kunnalle sekä Lahden kaupungille.