Tilakonsultit
Vuoden 2014 alkajaisiksi Tilakonsultit kantaa oman kortensa kekoon yhteiskunnan säästötalkoisiin omien säästövinkkiensä kautta.  Tässä uutiskirjeessä esitellään menetelmä koulujen tilakapasiteettien optimointiin. Toteutimme projektin TILA-ennakointi-palvelun avulla.


Koulutilojen optimoinnilla 72 miljoonan euron säästöt


Tilakonsultit on tutkinut perusteellisesti koulutilojen optimointia. Optimointia soveltamalla saatiin sadantuhannen asukkaan kaupungille osoitettua 12 vuoden investointijaksolla 72 miljoonan euron säästöt.  Perusopetuksen tilojen käytön optimointi mahdollisti säästöt ilman opetusryhmien suurentamista.  Esitettyjen toimenpiteiden avulla kyetään säästämään investoinneista ja käyttökustannuksista sulkematta yksittäisiä kouluja.

Toteutettu optimointihanke on jaoteltavissa neljään vaiheeseen:

1) Kapasiteetin kartoituksella määriteltiin kullekin koululle optimaalinen oppilaskapasiteetti, joka perustui inventoimalla todennettuihin tilaresursseihin. Erityisopetuksen vaatimat tilat huomioitiin koulukohtaisesti osana oppilaskapasiteetin mitoitusta.

2) Koulutilojen käyttöasteita kohotettiin maltillisesti. Tyypillisesti Suomessa OT3-opetustilan käyttöaste on noin 17 tuntia viikossa. Tilojen käytön optimoinnilla ja toiminnallisilla muutoksilla voidaan opetustilojen käyttöastetta nostaa 24-27 tuntiin viikossa, ilman koulutoiminnalle aiheutuvia haasteita.

3) Vapautuvia tiloja ohjataan varhaiskasvatuksen käyttöön. Tilankäytön tehostaminen ei vähennä tilakustannuksia, ellei vapautuville tiloille ole käyttöä. Vapautuvan koulutilan siirtämisellä esiopetuksen käyttöön vältytään kohdekunnassa kuudelta päiväkoti-investoinnilta ja aikaansaadaan yhtenäisen oppimisen polku päiväkodista kouluun.

4) Aluekohtaisten palvelutarpeiden tarkastelu tuki investointien kohdentamista. Osana selvitystä laaditussa investointiohjelmassa hyödynnettiin tietoja nykyisen palveluverkon kapasiteetista sekä aluekohtaisen palvelutarpeen kehityksestä. Investoinneilla tervehdytettiin palveluverkkoa täsmälaajennuksilla ja uusilla vähintään 6-ryhmäisillä uudispäiväkodeilla.

Tämän kaltainen optimointi ei synny taikatempuin tai yksinkertaisin patenttiratkaisuin, vaan työmme perustuu huolelliseen paneutumiseen asiakkaan tiloihin, tarpeisiin ja toiminnan haasteisiin. Erityisosaamisemme takana on luova asiakkaan hiileen puhaltava tiimi sekä vuosien ajan kehittelemämme menetelmät.