Tilakonsultit

Espoon sairaalan hankesuunnittelun jälkeen Tilakonsulttien toimeksianto jatkui SR-urakan tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisella. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä, jonka ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjottava hinta muodostui sairaalasuunnittelusta ja rakentamisesta Espoon Jorviin sekä sopimuksesta sairaalan ylläpidosta 10 vuodeksi.  


Hankintailmoituksen ja sen minimivaatimusten täyttämisen perusteella valittiin kuusi tarjoajaa. Minimivaatimuksina olivat yli 100 miljoonan euron liikevaihto, kokemus vastaavanlaisista hankkeista ja pääsuunnittelijan kokemus. 

Tilaajan tarpeiden ja kilpailijoiden kanssa esiin tulleiden kysymysten perusteella kilpailijat luovuttivat alustavan suunnitteluratkaisunsa ja kustannusarvion tilaajan kommentoitavaksi. Lopullinen tarjouspyyntö toimitettiin kilpailijoille helmikuussa 2013, jonka jälkeen heillä oli kaksi kuukautta aikaa tarjouksen laatimiseen.  

Huhtikuussa 2013 suoritettiin lopullinen arviointi, jonka perusteella valittiin kilpailun voittaja: tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset arvioitiin, pisteytettiin ja vertailtiin tarjouspyynnössä esitettyjen tarjousten valintaperusteiden mukaisesti.

090905 620
Espoon Jorvin sairaala keväällä 2013