Tilakonsultit
Kellokosken koulukeskuksen kapasiteettiselvitys

Tuusulan kunta rakentaa Kellokoskelle koulukeskuksen yhdistämällä laajennusosalla Ruukin alakoulun ja Kellokosken koulun. Hankkeella aikaansaatavassa koulukeskuksessa toimii yhtenäinen peruskoulu ja lukio. Hankkeen myötä Kellokosken oppilaskapasiteetti kasvaa niin paljon, että koulukeskus kykenee tarjoamaan tilat myös osalle Mäntsälän oppilaista.

Koulujen kapasiteetin mitoitus perustuu tuntikehykseen ja ryhmäkokoihin. Tilakonsultit toteutti tilankäytön optimointihankkeen, jolla ratkaistiin rakennushankkeen vaiheistus ja turvattiin koulujen toiminnan häiriötön jatkuminen. Rakennushankkeen vaiheistuksella optimoitiin tilankäyttöä eri vaiheissa niin, että väistötilojen tarve vältetään. Oppilaskapasiteetin huolellisella selvittämisellä varmistettiin kapasiteetin riittävyys ja tilankäytön tavoitteet eri vaiheissa.