Tilakonsultit
Hankkeessa vuonna 1992 rakennettu 3-perusopetusryhmäinen alakoulu laajennettiin 6-perusopetusryhmäiseksi. Koululuokkien lisäksi laajennettavaan osaan varattiin luokkatila yhdelle esiopetusryhmälle. Hanke piti sisällään koulun uudisosan rakentamisen sekä vanhaan osaan tehtävät muutostyöt. Hanke ei sisältänyt vanhan osan perus-
korjaamista.

Virenojan koulun laajennusosan koko on 397 hym2 ja vanhan osan 723 hym2. Uuden laajennetun koulun teoreettinen oppilaskapasiteetti on 130 oppilasta. Pohjoispuolelle rakennettiin lisäautopaikat, 7 kpl. Laajennuksen rakentaminen kohdistettiin tontin koillisosalle viiteluonnoksen mukaisesti. Tontilla oli voimassa oleva Keskusta-Virenoja osayleiskaava.

Piha-alueelle rakennettiin murskepintainen telineillä varustettu polkupyöräparkki n. 80 polkupyörälle. Osa polkupyöristä pyrittiin sijoittamaan tontin pohjoisrajalla olevan kevyenliikenteenyhteyden läheisyyteen; loput sijoitettiin liikuntasalin länsipuolelle.


virenojankoulu