Tilakonsultit
KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TILAT

Tilakonsultit tuottavat TILA-palveluita kasvatus- ja sivistystoimen tilojen hankintaan. Toimimme asiakasta avustavana asiantuntijana hankkeen teknisen, taloudellisen sekä toiminnallisen laadun määrittelyssä. Kasvatus- ja sivistystoimen referensseihimme kuuluvat varhaiskasvatuksen tilat, ala- ja yläkoulut, toisen asteen opetustilat sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotilat.

Kasvatus- ja sivistystoimen tilojen suunnittelu kriteerejä ovat:

  • asiakas- ja henkilökunnan tilojen laajuusvaatimukset
  • nykyaikaisten oppimisprosessien ja toiminnan hallintaa
  • tilojen ja laitteiden laatuvaatimukset
  • informaatioteknologian mahdollisuudet
Palveluiden tuottamisen lähtökohtiamme ovat:

  • räätälöidyt ja kustannustehokkaat tilaratkaisut tilaajan tarpeisiin
  • laatutekijät tilojen toiminnallisuuden, henkilöturvallisuuden sekä tilankäytön tehokkuuden näkökulmista
  • väestönkehityksen, palvelutarpeen muutospaineen, nykyisten tilaresurssien määrän tai laadun huomioiminen


Tutustu referensseihimme!

LOVIISA

Loviisan suomenkielinen koulukeskus